Stadsrekening 2016
PCPortal

De investeringen worden in de begroting gedekt door rente en afschrijving (kapitaallasten). Tijdens de vervaardiging van de investeringen wordt de rente op de investering bijgeschreven. Na het jaar van gereedkomen worden deze kapitaallasten ten laste van het betreffende Programma gebracht. De ontwikkeling van deze kapitaallasten is in onderstaande tabel weergegeven.

Bedragen x € 1 miljoen

Ontwikkeling Kapitaallasten

Begroting

Realisatie 

Verschil

Stadsbegroting 2016-2019

       40,82

Zomernota

       -0,39

Stand 2015

40,43

40,38

-0,05

Het verschil ontstaat door enkele kleine postjes, waarvan het grootste deel veroorzaakt wordt door het wegvallen van de kapitaallasten bij verkoop van panden.