Stadsrekening 2016
PCPortal

Overzicht verbonden partijen

Financiële informatie verbonden partijen (peildatum 31 december 2015, bedragen x € 1.000)

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Aandeel  Nijmegen 

Naam verbonden partij + plaats

Vorm

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

in %

in €

Stadsregio, Nijmegen*2

GR

3.186

149.523

2.600

4.442

2.290

23

GO / Economic Board*3

GR

Euregio Rijn Waal, Kleve*2

GR

2.300

2.391

1.313

1.315

1.315

Breed, Nijmegen *2

GR

9.300 

6.932 

3.800 

2918

-459 

51 

Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen

GR

5.173

3.981

2.809

937

-190

31

870

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen*2

GR

46.070

46.396

5.881

5.901

531

35

2.065 

Marn, Nijmegen*2

GR

2.000

2.000

751

541

606

51

74

Bergerden, Lingewaard

GR

*1

50

Bijsterhuizen, Wijchen

GR

*1 

50

ODRN, Nijmegen*2

GR

3.336

2.810

724

968

768

60

MGR, Nijmegen*2

GR

pm 

10.123

pm

239

239

51 

Park Linegzegen, Elst*2

GR

2.337 

1.024 

14.967 

23.197

8.230

20 

Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem*3

GR

*3

22

DAR , Nijmegen *2

NV

12.700

11.530

13.900.

15.569

2.676

86,9

13.529

Indigo, Arnhem *2

BV

13.200

13.800

5.258

4.570

5

300

Leisurelands, Arnhem*2

BV

20.154

20.958

52.383

55.004

2.621

16,9

9.296

Land over de Waal BV, Nijmegen*2

BV

272

0

7

7

0

100

18

Waalfront, Nijmegen

BV/CV

13.050

88

-20.996

-20.400

100/45

3.965

Waalfront BV, Nijmegen

BV

3.920

3.920

17

17

0

50

9

Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag*2

NV

149.923.000

145.348.000

3.582.000

4.163.000

226.000

0,3

484

*1 in deze regelingen wordt samen met een andere gemeente een Grex gevoerd, waarbij de administratie en financiering vanuit de andere gemeente plaatsvindt. Het Nijmeegs aandeel in resultaat en risico is opgenomen onder risico's en weerstandsvermogen.
*2 betreft de jaarcijfers 2015
*3 Nieuw opgericht in 2016