Stadsrekening 2016
PCPortal

In 2016 hebben wij deelname in een aantal verbonden partijen beëindigd. Dit betreft GR Breed als gevolg van het opgaan van de activiteiten in de MGR. Breed is vanaf nu een GR in liquidatie, welke in 2017 door MGR wordt afgewikkeld. Daarnaast zijn de partijen Brabantse Poort en Mariënburg ontbonden vanwege het succesvol afronden van de beoogde activiteiten. Tenslotte hebben wij besloten in 2016 de aandelen in Nazorg Bodem over te dragen aan een nieuwe stichting, omdat wij voor Nijmegen geen inhoudelijk belang meer zagen.
In 2016 zijn wij samen met de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen de GR Doelgroepenvervoer aangegaan. Daarnaast is de opvolger van de Stadsregio ingericht in de vorm van het Georganiseerd overleg (GO) / Economic Board. Hierover staat meer in de toelichting per verbonden partij en op www.nijmegen.nl/verbondenpartijen.