Stadsrekening 2016
PCPortal

Raad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Nijmeegse gemeenteraad wordt direct gekozen en bestaat uit 39 leden. De raad heeft drie belangrijke taken, hij:

1. stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente;
2. controleert of het college van B&W zijn taken goed uitvoert;
3. treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners van Nijmegen.

Nijmegen heeft 39 raadsleden. De gemeenteraad wordt ondersteund door de Griffier, mevrouw M.A.H. Heffels. Voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Bruls. De raad is als volgt samengesteld en kunt u bereiken via:

Raadsleden & fracties
SP, 8 zetels, fractie@sp.nijmegen.nl
GroenLinks, 8 zetels, fractie@groenlinks.nijmegen.nl
D66, 7 zetels, fractie@d66.nijmegen.nl
PvdA, 4 zetels, fractie@pvda.nijmegen.nl
VVD, 3 zetels, fractie@vvd.nijmegen.nl
CDA, 2 zetels, fractie@nijmegen.cda.nl
Gewoon Nijmegen, 2 zetels, fractie@gewoonnijmegen.nijmegen.nl
Stadspartij DNF, 2 zetels, info@denijmeegsefractie.nijmegen.nl
Verenigde Senioren Partij, 2 zetels, fractie@vsp.nijmegen.nl
Liberaal Nijmegen, 1 zetel, liberaalnijmegen@gmail.com