Stadsrekening 2016
PCPortal

College

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding van plannen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Verder zorgt het college voor de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college moet over het gevoerde beleid verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Het college en de portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester H.M.F. Bruls
Portefeuille: openbare orde & veiligheid, dienstverlening & burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie en onderzoek & statistiek.

Wethouder mevrouw R.D. Helmer-Englebert, SP, 1e loco
Portefeuille: wijken, openbare ruimte, onderwijs, vroegtijdig schoolverlaten, sport en accommodaties.

Wethouder B. Frings, GroenLinks, 2e loco
Portefeuille: zorg, welzijn.

Wethouder H.B.W. van Hees, Stadspartij DNF, 3e loco
Portefeuille: binnenstad, horeca en detailhandel, citymarketing, evenementen, cultuurhistorie, parkeren, personeel & organisatie, ICT en faciliteiten.

Wethouder J. Zoetelief, Verenigde Senioren Partij, 4e loco
Portefeuille: werk, inkomen, economie & toerisme.

Wethouder B. Velthuis, SP, 5e loco
Portefeuille: stedelijke ontwikkeling, grondbeleid, wonen en cultuur.

Wethouder mevrouw H. Tiemens, GroenLinks, 6e loco
financiën, duurzaamheid (klimaat & energie), groen & water, mobiliteit.

Gemeentesecretaris Van Hout is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur


Foto van links naar rechts:  wethouder Van Hees, wethouder Zoetelief, wethouder Helmer-Englebert, burgemeester Bruls, gemeentesecretaris Van Hout, wethouder Velthuis, wethouder Frings, wethouder Tiemens