Stadsrekening 2016
PCPortal

Onvoorzien

Voor onvoorziene kosten was € 441.000 geraamd. Van dit budget is € 39.500 gebruikt voor “experimenten participatiewet” (Raadsvoorstel 36/2016). Het restant van € 401.500 is niet aangesproken en valt dus vrij als voordeel ten opzichte van de begroting.