Stadsrekening 2016
PCPortal

Woonlasten in vergelijking

Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) heeft in 2016 een overzicht Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten uitgebracht, waarin de woonlasten van 36 grote gemeenten in kaart zijn gebracht en zijn vergeleken. Onder woonlasten werd in dit verband verstaan de OZB van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en Rioolheffing en Reinigingsheffing op basis van een meerpersoonshuishouden.
Op basis van de Coelo overzichten hebben wij de duurste en goedkoopste gemeenten van de afgelopen jaren naast elkaar gezet. Ook geven wij aan wat de plaats van Nijmegen op de ranglijst is en wat onze woonlasten in het betreffende jaar zijn.

OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2012-2016

Jaar

Nijmegen

Rangorde Nijmegen Coelo

Duurste gemeente

Goedkoopste gemeente

2012

€ 654

22

Emmen

€ 769

Alkmaar

€ 542

2013

€ 686

21

Zaanstad

€ 785

Alkmaar

€ 545

2014

€ 694

20

Zaanstad

€ 804

Tilburg

€ 532

2015

€ 722

18

Zaanstad

€ 820

‘s-Gravenhage

€ 547

2016

€ 733

14

Delft

€ 832

‘s-Gravenhage

€ 549

Woningen
Voor eigenaren van woningen stond Nijmegen in 2016 bij de woonlasten landelijk gezien op de 14e plaats van boven met € 733 aan woonlasten. Dit betekent dat 13 van de 36 grote gemeenten duurder zijn. Gemiddeld bedroegen de woonlasten in de grote gemeenten €679. Dat is 0,6 procent meer dan het jaar er voor.
Voor gebruikers van woningen, de huurders, stond Nijmegen qua woonlasten op de laatste plaats van de 35 onderzochte gemeenten. Dit komt doordat we een laag tarief Afvalstoffenheffing hadden in 2016 als gevolg van de verschuivingsmaatregel uit het coalitieakkoord 2014-2018.

Bedrijven
Het Coelo heeft voor eigenaren van bedrijven onderzoek gedaan naar de hoogte van het OZB tarief eigenaar en gebruiker en naar het tarief Rioolheffing. Uit het OZB overzicht 2016 blijkt dat Nijmegen - voor eigenaren van niet woningen met 0,5947% het op een na hoogste OZB-tarief had. Lelystad had het hoogste tarief met 0,6895%. Lelystad is echter al eerder begonnen met eenzelfde verschuivingsmaatregel als Nijmegen heeft ingezet, waardoor zij bij de OXB voor gebruikers het goedkoopst waren. Ten opzichte van vorig jaar is Nijmegen 2 plaatsen gestegen. Dit komt omdat de eerste tranche van de lastenverschuivingsmaatregel waarin de OZB voor gebruikers van Niet woningen wordt ondergebracht in de OZB voor eigenaren van Niet woningen is verwerkt.
Dezelfde verschuivingsmaatregel heeft er voor gezorgd dat Nijmegen voor gebruikers van niet woningen (huurders van bedrijfspanden) juist is gedaald ten opzichte van 2015. In 2015 stond Nijmegen nog op de derde plek, in 2016 was dat de zeventiende met 0,2466%. De komende 2 jaar zullen we nog verder dalen als gevolg van de verschuivingsmaatregel. Leiden had met 0,42846% - evenals de voorgaande jaren - het hoogste tarief. Meer informatie over het Coelo-overzicht 2015 is terug te vinden op www.coelo.nl.