Stadsrekening 2016
PCPortal

Lijst met afkortingen

De Rekenkamer heeft een Lexicon van begroting en jaarstukken gemaakt. Klik op de link voor een toelichting op gehanteerde begrippen.