Stadsrekening 2016
PCPortal

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie weer in realisatie  tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2016.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2016 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

163.000

apr

57.000

jul

87.000

okt

100.000

feb

157.000

mei

56.000

aug

78.000

nov

99.000

mrt

120.000

juni

53.000

sep

74.000

dec

105.000

2.

Vlottende middelen

jan

31.000

apr

7.000

jul

4.000

okt

11.000

feb

17.000

mei

6.000

aug

9.000

nov

13.000

mrt

13.000

juni

11.000

sep

11.000

dec

26.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

132.000

apr

50.000

jul

83.000

okt

89.000

feb

140.000

mei

50.000

aug

69.000

nov

86.000

mrt

107.000

juni

42.000

sep

63.000

dec

79.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

126.333

47.333

71.667

84.667

5.

Kasgeldlimiet

60.500

60.500

60.500

60.500

6a.

Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

13.167

6b.

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

-65.833

-11.167

-24.167