Stadsrekening 2016
PCPortal

Gemeentefonds

omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag € 1,-

Sociaal

Inwoners

172.064

154,58

26.598.000

Eenouderhuishoudens

5.817

208,3

1.212.000

huishoudens

96.699

90,74

8.774.000

Eenpersoonshuishoudens

50.989

21,05

1.073.000

Jongeren < 20 jaar

34.459

242,58

8.359.000

Ouderen 65+

25.569

81,12

2.074.000

Ouderen  75-85 jaar

7.978

26,78

214.000

Lage inkomens 65-

28.886

44,08

1.273.000

Huishouden met laag inkomen  (drempel)

20.917

456,11

9.540.000

Bijstandsontvangers

6.980

2.085,74

14.558.000

Uitkeringsontvangers

16.324

85,69

1.399.000

Minderheden

13.930

320,53

4.465.000

Centrumfunctie

Klanten potentieel lokaal

202.190

39,19

7.924.000

Klanten potentieel regionaal

352830

22,13

7.808.000

Leerlingen VO

12.102

370,5

4.484.000

Leerlingen (V)SO

5478,92

230,78

1.264.000

Extra groei leerlingen VO

656

220,56

145.000

Infrastructuur

oppervlakte land

5.291

41,01

217.000

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.291

26,19

139.000

oppervlakte binnenwater

469

37,19

17.000

Oppervlakte bebouwing

723

594,34

430.000

oppervlakte bebouwing kern

671

1.139,69

765.000

oppervlakte bebouwing buitengebied

52

958,59

50.000

Opp bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

671

3.080,12

2.067.000

Opp bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

53

1.520,38

80.000

Woonruimten

79.689

59,68

4.756.000

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

79.689

50,7

4.040.000

Historische kern

20

3.183,92

64.000

Bewoonde oorden

16.196

31,31

507.000

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

85,74

1.229.000

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

12.328.880,91

140.000

ISV (b) herstructurering

1,41%

7.566.718,34

107.000

Omgevingsadressendichtheid

192.927

74,24

14.323.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.707

11,7

20.000

Oeverlengte * Bodemfactor gem.*dichtheidsfactor

50.992

5,81

296.000

Meerkernigheid

5

9.063,77

45.000

Kernen met minstens 500 adressen

2

55.518,40

111.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

5

14.833,11

75.000

Bedrijfsvestigingen

15.672

77,46

1.214.000

OZB niet woningen

3.127

380,6

1.190.000

Algemeen

Vast bedrag

1

236.000

236.000

Bedrag in basis

133.282.000

Punten uitkerings factor

1,449

59.844.000

Subtotaal uitgavenijkingen

193.126.000

OZB  waarde woning eigenaar

-12.992.000

OZB niet-woningen  eigenaar

-4.922.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.896.000

overgangsregeling groot onderhoud

-201.950

cumulatieregeling

-263.556

aanvulling BAG

31.273

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

1.730.229

Suppletie-uitkering bommen

270.868

Subtotaal algemene uitkering

172.882.864

Beeldende kunst en vormgeving

150.000

maatschappelijke opvang

10.228.042

gezond in de stad

395.000

versterking peuterspeelzaalwerk

237.660

preventieve lokale jeugdbeleid

605.273

implementatie participatiewet

400.000

Bodemsanering

1.166.307

jeugdwerkloosheid

100.000

vrouwenopvang

2.752.120

voorschoolse voorziening peuters

103.951

faciliteitenbesluit opvangcentra

39.783

projectstimulering interreg V

23.750

pilot weerbaar opvoeden

7.704

LHBT-emancipatiebeleid

20.000

eigen kracht

30.000

Veiligheidshuizen

218.680

verankering programma GGZ

125.000

huishoudelijke hulp toelage

1.422.200

verhoogde asielinstroom partieel effect

638.140

verhoogde asielinstroom participatie en integratie

354.233

verhoogde asielinstroom partieel effect

356.105

verhoogde asielinstroom participatie en integratie

197.674

Arbeidsparticipatie

20.000

huisvesting onderwijs asielinstroom

503.773

versterking gemeentelijke aanpak jihadisme

120.000

Integratie-uitkeringen

Integratie-uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz.

11.323.634

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

358.308

Impuls brede school sport en cultuur (combinatiefuncties)

531.024

jeugd

37.605.840

WMO taken alle gemeenten

23.169.226

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

48.081.778

participatie

37.639.040

Totaal gemeentefonds 2016

351.807.109

voorgaande jaren ( 2013 - 2015 )

694.354

nog te verwachten afrekening 2016

6.019

Totaal verantwoord 2016

352.507.482