Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Leisurelands

terug naar overzicht

Het openbaar belang van Leisurelands is het in stand houden, optimaliseren en laagdrempelig toegankelijk houden van openbare recreatieplassen. Leisurelands is de laatste jaren groter geworden door overname van verschillende recreatieterreinen en de ontwikkeling van deze terreinen. Voor Nijmegen is het belangrijk dat dit geen nadelig gevolgen heeft voor het openbare belang. In 2016 is een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst gesloten waarmee de lockup-periode is verlengd. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om aandelen in  Leisurelands B.V. over te dragen aan derden.
Jaarlijks vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Bij het opmaken van deze jaarrekening was de jaarrekening 2016 van Leisurelands nog niet beschikbaar.