Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen DAR NV

terug naar overzicht

Het afgelopen jaar heeft Dar verder ingezet op verbetering van de afvalinzameling en voor een hogere  afvalscheiding. Twee projecten die qua uitwerking opgepakt werden in 2017, zijn daarvan goede voorbeelden. Het eerste project betreft de ondergrondse containers voor restafval aansluiten op de afvalpas met betaling bij alle hoogbouw appartementen in Nijmegen.  Het gaat om zo’n 6.000 huishoudens. Doordat zijn gaan betalen voor restafval, zullen zij beter afval gaan scheiden, aan gezien herbruikbare afvalstromen als verpakkingen en papier gratis aangeboden kunnen worden.
Het tweede project betreft het gebruik van ondergrondse containers voor restafval in het centrum. Hierdoor kunnen bewoners en kleine winkeliers hun restafval 24 uur per dag kwijt, hebben we minder vervoersbewegingen in de stad en is er minder zwerfafval op straat.

In de AVA Dar van december 2016 is een prognose afgegeven van het resultaat 2016 van circa € 1.100.000. Daarnaast is tijdens de AVA besloten de winst 2016 uit te keren op basis van nieuwe aandelenverhoudingen tussen de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Nijmegen betekent dit een winstuitkering  van € 876.700 (79,7% van € 1.100.000).