Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Park Lingezegen

terug naar overzicht

Sinds de oprichting is sprake van een stabiel financieel beeld. De realisatie vordert terwijl de risico’s afnemen.
Bij Collegebesluit van 31 mei 2016 hebben wij ingestemd met de jaarrekening 2015, begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2019 van GR Park Lingezegen.