Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen MGR (werkbedrijf) Nijmegen

terug naar overzicht

De module Werkbedrijf van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen) levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Economie en Werk. Binnen het Werkbedrijf worden alle op re-integratie gerichte gemeentelijke taken op basis van de Participatiewet uitgevoerd, inclusief de sociale werkvoorziening.

Het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het SW-deel van het Werkbedrijf 2016 bedraagt € 1,7 miljoen. In de Nota Slotwijzigingen verwachtten we nog een tekort van € 1,9 miljoen. De definitieve afrekening van de DVO met het Werkbedrijf zal plaatsvinden in de Jaarrekening 2016 van deze verbonden partij. Inzicht in een eventueel structureel voor- of nadelig effect hebben we op zijn vroegst bij de Zomernota 2017.