Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen ODRN

terug naar overzicht

Met ingang van 2016 werkt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) met outputfinanciering. We hebben in 2016 gemerkt dat dit een andere manier van werken vergt van de ODRN en ze zitten nog middenin deze overgang. De komende tijd blijven we gezamenlijk de systematiek monitoren op effecten en kostenontwikkeling, zodat er kan worden bijgestuurd waar nodig.

De komende jaren zijn verder de volgende landelijke ontwikkelingen van invloed:

  • Private kwaliteitsborging (toets aan bouwbesluit);
  • Diverse (mogelijk ingrijpende) wijzigingen voortkomende uit de aankomende Omgevingswet.