Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Bergerden

terug naar overzicht

Zoals bekend heeft de financiële en economische crisis ook de glastuinbouw hard geraakt en is uitgifte van bouwkavels lange tijd uitgebleven. Gelet op het ontbreken van belang voor de gemeente Nijmegen is afgelopen jaar onderhandeld over beëindiging van de Nijmeegse inbreng in dit tuinbouwgebied en ontbinding van de gemeenschappelijke regeling.
Inmiddels heeft de besluitvorming plaatsgevonden om tot liquidatie van de GR over te gaan. Naar verwachting zal de gemeenschappelijke regeling Bergerden en het daaraan gelieerde Openbaar lichaam Bergerden uiterlijk 1 januari 2018 zijn opgeheven.
De vereffening samenhangend met deze opheffing betekent voor beide deelnemende gemeenten een bijdrage van circa 13,5 miljoen euro in het liquidatiesaldo. Hierin is in een voorziening en risicoreservering voldoende rekening gehouden.
Gemeente Lingewaard zal in het vervolg in nauwe samenspraak met de provincie Gelderland en enkele tuinbouworganisaties ondermeer de exploitatie van het Bergerdengebied voortzetten onder de noemer van Next Garden.