Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)

terug naar overzicht

De gemeente Nijmegen maakt samen met zeven regiogemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling MARN. De MARN is een van de aandeelhouders van de Afvalcentrale ARN BV te Weurt, waar het huishoudelijke restafval uit de regio wordt verbrand en het GFT wordt vergist met energieterugwinning. Naast aandeelhouder is de MARN ook klant van ARN BV en heeft in die zin een “afval-aanleveringsovereenkomst” met ARN. In 2015 is besloten deze overeenkomst niet op te zeggen, waardoor deze weer doorloopt tot 1 januari 2021. In 2016 heeft het dagelijks bestuur van de MARN opdracht gegeven voor een onderzoek naar de toekomst van de MARN. Herbezinning op de rol van de MARN was noodzakelijk omdat door de komst van de omgevingsdienst ODRN en het aandeelhouderschap van regiogemeenten bij de Dar een aantal activiteiten op het gebied van afvalbeleid en externe veiligheid niet langer bij de MARN is ondergebracht. Anderzijds bleek er een grotere behoefte om de relatie met de ARN minder beheersmatig en meer strategisch vorm te geven ten dienste van de circulaire economie.  In het onderzoek zijn de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van de MARN als organisatie in kaart gebracht. Uit interviews met betrokkenen komt naar voren dat zij binnen de MARN mogelijkheden zien om het strategisch opdrachtgeverschap onder te brengen bij de eerder gevormde Stuurgroep circulaire economie. Deze kan binnen de regio een rol spelen bij invulling van de taken in de MARN en gestelde doelen. In 2017 zal verdere besluitvorming volgen over de ontwikkelingsrichting van MARN.