Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

terug naar overzicht

In 2016 zijn de financiële bijdragen van de gemeenten aan de VRGZ voor de jaren 2017-2021 opnieuw vastgelegd en in onze begroting verwerkt. Verder werken we eraan dat de VRGZ samen met gemeente en Omgevingsdienst (ODRN) op het terrein van preventie gaat opereren op basis van een integrale planning. Ons Plan van Aanpak Fysieke Veiligheid 2016-2018 vormt hiervoor de grondslag. Uitgangspunt hierbij: preventie op het terrein van fysieke veiligheid is geen doel, maar een middel in een uitgekiende strategie om in te zetten op de belangrijkste risico’s en daarbij de verantwoordelijkheden tussen overheid en burger goed te beleggen.