Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Breed (Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) te Nijmegen

terug naar overzicht

In 2016 hebben wij onze deelname in de verbonden partij GR WNO (Breed) beëindigd. De activiteiten van het SW-bedrijf worden per 1 januari 2016 uitgevoerd binnen de MGR. De GR Breed bestaat echter nog wel, maar is in liquidatie. Deze liquidatie zou naar verwachting per 1 januari 2017 zijn afgerond; op basis van het liquidatieplan Breed bedraagt het batig liquidatiesaldo € 1.019.000. Dit hebben we bij de jaarafsluiting 2016 als vordering verwerkt op het product Werk.