Stadsrekening 2016
PCPortal

In de nota Slotwijzigingen meldden we over de Bezuinigingen dat van jaarschijf 2015 een bedrag van € 372 duizend  nog niet gereed is. We kunnen nu melden dat de volledige taakstelling voor 2016, al dan niet met noodgrepen (incidentele maatregelen) is ingevuld.  We volgen de structurele invulling van de bezuinigingen vanaf 2017 nauwgezet en zullen over de voortgang daarvan weer rapporteren bij de Zomernota 2017. Onderstaand overzicht geeft aan wat we bezuinigd hebben en welke taakstellingen nog gerealiseerd moeten worden.

Samenvattend overzicht bezuinigingen

Bedragen * € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan  2015

73.289

76.925

77.257

77.257

77.257

Gereed voor 1 januari 2015

52.172

52.437

52.598

52.598

52.598

Gereed gemeld in 2015

13.500

14.259

14.279

14.279

14.279

Opgave per 1 januari 2016

7.617

10.229

10.380

10.380

10.380

Als verlies genomen in de Zomernota 2016

790

790

740

740

740

Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2016

4.328

2.846

2.846

2.846

2.846

Als verlies genomen bij nota Slotrwijzigingen 2016

1.200

0

0

0

0

gerealiseerd tot 15 november 2016

927

1.127

1.127

1.127

1.127

Incidenteel opgevangen binnen programma's

372

0

0

0

0

Openstaande opgave

0

5.466

5.667

5.667

5.667

Niet gereed

Programma

2016

2017

2018

2019

2020

Bezuiniging organisatie - Beleid

Organisatie

140

140

140

140

Bezuiniging organisatie - BJC

Organisatie

101

101

101

101

Bezuiniging organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

294

Bezuiniging organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

869

869

869

869

Bezuiniging organisatie - I & A 

Organisatie

785

947

947

947

Bezuiniging organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

512

512

512

512

Bezuiniging organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

280

280

280

280

Bezuiniging organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

596

435

435

435

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

300

500

500

500

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - Vastgoed & accommodaties

Sport en Accommodaties

800

800

800

800

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Onderwijs

285

285

285

285

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

240

240

240

240

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

100

100

100

100

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

89

89

89

89

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

50

50

50

Totaal Niet gereed

0

5.466

5.667

5.667

5667