Stadsrekening 2016
PCPortal

Begrotingswijzigingen

Bedragen x  € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

  710,1

  711,5

 1,4 N

Wijzigingen

  114,2

  115,4

 1,3 N

BW-01416 SB2016-2019 Amendementen en beslispunten

Raad

11 nov '15

131/2015

        2,4

        0,9

1,4 V

BW-01435 PPN14 invulling bezuiniging grote culturele instellingen

Raad

23 sep '15

107/2015

            -   

            -   

0,0 V

BW-01438 Exploitatietekort Openluchttheater de Goffert

College

08 sep '15

3.1

            -   

            -   

0,0 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

        0,7

        0,7

0,0 V

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

      -0,6

      -0,6

0,0 V

BW-01444 Verwerking begroting Velocity

Raad

25 nov '15

141/2015

        0,7

        0,7

0,0 V

BW-01446 Archieven St.vakbondhistorisch archief Nijmegen / SVAN

Raad

21 okt '15

126/2015

        0,0

        0,0

0,0 V

BW-01447 Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

College

21 okt '15

128/2015

        1,3

        1,3

0,0 V

BW-01449 Decentralisatie uitkering bodem 2016-2020

Raad

06 jul '16

87/2016

      -0,3

      -0,3

0,0 V

BW-01452 Subsidie omroep Nijmegen1

College

24 nov '15

3.2

            -   

        0,0

 0,0 N

BW-01454 Uitvoeringsnotitie vrijwilligersbeleid

College

25 nov '15

140/2015

            -   

            -   

0,0 V

BW-01455 Aframing en uitbreiding formatie Sb en TZ

College

01 dec '15

3.13

            -   

            -   

0,0 V

BW-01456 Zienswijze op conceptbegroting 2016 GGD Gelderland Zuid

Raad

25 nov '15

145/2015

        0,1

        0,1

0,0 V

BW-01458 Verlenging projectorganisator ROB

College

08 dec '15

4.1

            -   

        0,0

 0,0 N

BW-01459 Provinciale subsidie topsectoren en innovatie

Raad

16 dec '15

157/2015

        0,3

        0,3

0,0 V

BW-01460 Financieringsconstructies duurzaamheid

Raad

16 dec '15

162/2015

        0,1

        0,1

 0,0 N

BW-01463 Aframen van formatie OR

College

01 dec '15

4.1

            -   

            -   

0,0 V

BW-01464 Uitstapprogramma prostituees (RUPS)

College

02 mrt '16

22/2016

        0,1

        0,1

0,0 V

BW-01465 Regionale subsidieverlening jeugdhulp blok C

Raad

27 jan '16

6/2016

     10,0

     10,0

0,0 V

BW-01466 CVS Wet taaleisen

College

02 mrt '16

11/2016

            -   

            -   

0,0 V

BW-01467 FTE leerplicht 2016

College

19 jan '16

3.9

            -   

            -   

0,0 V

BW-01468 Referendum 2016 associatieovereenkomst EU-Oekraine

Raad

16 mrt '16

32/2016

            -   

            -   

0,0 V

BW-01469 Budgetsubsidies netwerkprtnrs basisdagbesteding ouderen

College

19 jan '15

3.14

            -   

            -   

0,0 V

BW-01471 Correctie inverdienopdracht maatwerkinterventie SR2015

Raad

21 apr '16

3.1

            -   

            -   

0,0 V

BW-01472 Project competentie omtwikkeling SWT

Raad

11 mei '16

57/2016

        0,5

        0,5

 0,0 N

BW-01475 Veilig thuis 2016

College

16 mrt '16

34/2016

        0,5

        0,5

0,0 V

BW-01476 Aanpak radicalisering

Raad

02 mrt '16

20/2016

            -   

            -   

0,0 V

BW-01477 Aanvullend krediet de Bastei 2016

Raad

16 mrt '16

37/2016

        0,5

        0,5

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

        5,4

     10,7

 5,3 N

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

      -0,4

      -0,4

0,0 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

     76,9

     76,9

 0,0 N

BW-01489 Voortgang experimenten Participatiewet

Raad

16 mrt '16

36/2016

            -   

            -   

0,0 V

BW-01494 Uitbreiden formatie Combinatiefuncties Sportservice

College

12 apr '16

4.5

      -0,0

      -0,0

 0,0 N

BW-01495 Duurzaamheidslening non-profitorganisaties

Raad

11 mei '16

51/2016

        0,0

        0,0

0,0 V

BW-01496 Rijksbijdr begeleiding ex-gedetineerden wonen en werken

Raad

11 mei '16

55/2016

        0,1

        0,1

0,0 V

BW-01497 IBOR contract DVO DAR NV 2016

College

22 mrt '16

3.8

            -   

        0,0

 0,0 N

BW-01498 HR21 functiewaarderingssysteem

College

05 apr '16

3.7

            -   

            -   

0,0 V

BW-01499 Invulling taakstelling CCC

College

30 aug '16

2.1

            -   

            -   

0,0 V

BW-01501 Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

College

12 apr '16

3.4

            -   

            -   

0,0 V

BW-01505 tijdelijke uitbreiding formatie sociale wijkteams en stips

Raad

25 mei '16

68/2016

        0,9

        0,9

0,0 V

BW-01506 Implementatie resultaatgerichte hulp bij het huishouden

College

12 apr '16

3.12

            -   

            -   

0,0 V

BW-01508 Definitieve keuze&pas

Raad

25 mei '16

67/2016

            -   

      -0,0

0,0 V

BW-01510 Beter Benutten vervolg

Raad

08 jun '16

74/2016

        0,4

        0,4

0,0 V

BW-01513 Veilig thuis 2016 GG

Raad

08 jun '16

75/2016

        0,1

        0,1

0,0 V

BW-01518 WKK Dukenburg

College

21 jun '16

4.5

            -   

            -   

0,0 V

BW-01521 Landelijke aanpak ad

College

28 sep '16

96/2016

        0,0

        0,0

0,0 V

BW-01525 Taakmuaties meicircu

Raad

12 okt '16

95/2016

            -   

            -   

0,0 V

BW-01530 Formatieuitbr zorg &

College

04 okt '16

3.14

            -   

        0,0

 0,0 N

BW-01533 Slotwijz 2016; meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

     13,3

     10,7

2,6 V

BW-01534 Slotwijziging 2016; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

        1,2

        1,2

 0,0 N

BW-01537 Provinciale subsidie Groene Hub 3.0

Raad

21 dec '16

113/2016

        0,0

        0,0

0,0 V

BW-01538 Actieplan integratie vergunninghouders 2016-2018

College

15 nov '16

3.4

            -   

            -   

0,0 V

Eindtotaal

824,3

827,0

 2,7 N