Stadsrekening 2016
PCPortal

x €1000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m
vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Skaeve Huse

950

400

0

15

0

935

NUNN Renovatie

100

100

0

0

0

100

Jongerencentrum N-Noord

400

400

298

105

0

0

3

 Totaal

    1.450

        900

         298

        120

              -

  1.035

         3

Skaeve Huse
In het Stedelijk Kompas heeft de Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen 15 zogenaamde Skaeve Huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en niet inpasbaar zijn in een gewone woning of de voorzieningen voor opvang en wonen die we in Nijmegen hebben.

Nijmegen-Zuid
De locatie aan de Stadbroekseweg is na een locatieonderzoek als meest geschikt uit de bus gekomen voor Zuid. Aan de Stadbroekseweg zouden de eerste 8 zorgwoningen en een beheerderswoning worden gerealiseerd. De Raad van State heeft bij de beoordeling van het bestemmingsplan de onderbouwing als onvoldoende beoordeeld en de plannen tegengehouden. Het college beraadt zich op verdere stappen.

Nijmegen-Noord
In Nijmegen Noord wordt eveneens gezocht naar een geschikte locatie. De raad heeft op 29 maart 2016 een krediet vrijgegeven van € 100.000 dat wordt ingezet voor planvoorbereiding in Noord. Begin 2017 zal er een locatie worden aangewezen en zullen de nodige procedures worden gestart.

NUNN Renovatie
Deze investering betreft een verbouwing aan een door de gemeente gehuurd pand voor de Nunn. Conform de huurovereenkomst dienen wij als huurder mee te betalen aan de renovatie. Tot op heden zijn de verbouwingswerkzaamheden niet gestart en is het beschikbare krediet niet ingezet. Het overleg over de noodzakelijke opknapbeurt is gestart.

Jongerencentrum Nijmegen Noord
Het project nieuwbouw Jongerencentrum De Ster is bijna afgerond. Het centrum is in gebruik genomen. We zijn nog bezig met de financiële afwikkeling en zullen het project in de loop van 2016 afsluiten.