Stadsrekening 2016
PCPortal

 x € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.725

1.725

0

0

0

1.725

De Bastei

2.100

2.100

0

0

1.000

3.100

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

1.000

0

0

1.000

Vergroening Stedelijk Gebied

0

0

-858

268

0

590

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

375

375

0

385

0

-10

 Totaal

      5.200

       5.200

         -858

           653

       1.000

      6.405

              -  

Valkhofpark/Hunnerpark
Het krediet is bedoeld voor renovatie van het Valkhofpark. Het krediet wordt aangewend in de planexploitatie Valkhofpark-Donjon en verantwoord in het VGP. De voortgang is afhankelijk van besluitvorming en eventuele bouw van de Donjon. Het budget wordt besteed aan het opknappen van het Valkhofpark.
Status investering: ontwerpfase.

De Bastei
Onlangs is in De Bastei het pannenbier gedronken: het hoogst punt is bereikt. Verwachting is dat mogelijk voor de bouwvak, maar anders uiterlijk september de bouw gereed is.
Het investeringskrediet voor de Bastei wordt dan ook in 2017 besteed.

Nijmegen-West Groene Buffer
De Raad heeft, bij motie van 5 september 2012, besloten om € 1 mln. te reserveren vanuit de exploitatie van De Oversteek in een 'Groenfonds' om maatregelen te nemen betreffende de luchtkwaliteit en geluid na oplevering van de Energieweg en De Oversteek. Geluid en lucht worden meerjarig gemonitord. Is er geen overlast, dan wordt het bedrag bestemd voor meer groen in Nijmegen-West. Uiterlijk 2018 wordt een bestedingsplan opgesteld.

Vergroening Stedelijk Gebied
Het krediet komt voort uit de verkoop Heumensoord: door de Raad is destijds besloten deze opbrengst te besteden aan vergroening van stedelijke wijken. In 2016 realiseerden we het Park aan de Spechtstraat (wijk De Biezen).
Het restant besteden we aan overige groene projecten in 2017 en 2018, zoals Kraaijenhofpark , vergroening van stenige straten in het kader van Operatie Steenbreek en misschien ook herinrichting sportvelden SCH,  zijnde integraal onderdeel van Park West.

Woonomgevingverbeteringen
Betreft jaarlijks bulkkrediet van €375.000.

Beoogde projecten in 2016

Stand van zaken 31 december 2016

Verbetering woonomgeving Rozenbuurt (€250.000)

Besteding in 2016 gerealiseerd en project Rozenbuurt wordt 2017 afgerond (project Ontwikkelingsbedrijf).

Opknappen Marconiplein (€25.000)

Besteding najaar 2016, afronding project voorjaar 2017 (project programma Openbare Ruimte).

Opknappen bossen (€75.000)

Afgerond.

Nachtegaalplein (€25.000)

Bijdrage aan planexploitatie. Werk is uitgevoerd.